Баттулга Халтмагийн

Баттулга,
Халтмагийн

Президент Монголии